Mestring sitter mellom øra

Siste artikler

Hva gjør vi?

Vi bidrar til å integrere rusmisbrukere og tidligere straffedømte tilbake til samfunnet.
Dette gjør vi ved mental mestring hvor hovedsaklig idrett og fysisk aktivitet samt friluftsliv blir brukt som mestringsarenaer.
Aktivitetskalender

Vi tilbyr deltakelse på flere ritt, renn og løp gjennom året. Våre sponsorer er med på å dekke kostnadene.

Dugnad

Vi tilbyr sammen med blant annet Tour of Norway, Styrkeprøven og Birken verdifull arbeidstrening til innsatte.

Mestringsdag

Antimobbing – Rusforebyggende – Sammen er vi sterke

Foredrag

Vi reiser rundt til bedrifter og foreninger og holder foredrag. Foredragene er sterke og vekker oppmerksomhet der de holdes.

HOVEDSPONSORER

Om Veien Tilbake

De som deltar i våre aktiviteter, må bevise for seg selv og i praksis at de mestrer egne målsetninger

Vi er opptatt av, å ta vare på tidligere deltagere. Om en faller, blir denne hentet inn og hjulpet tilbake

Vi følger tidligere deltagere med tett kontakt, og at disse får tilbud om å delta på kommende aktiviteter

Vi er opptatt av forsoningen mellom den tidligere rusmisbrukeren/kriminelle og dennes familie, ofre og venner

Vi er opptatt av forholdet til barna til den tidligere rusmisbrukeren/kriminelle og gjenopprettelsen av dette

Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client

Hvem er vi?

I Veien Tilbake er en del av staben tidligere deltakere. For mer informasjon sjekk vår Kontakt-side
André Johan Stensrud
Daglig Leder
Flere års erfaring fra næringslivet og reklamebransjen
Tønnes Herman Thomstad
Styreleder
Faglig ansvarlig for mestringsdagene
27 år som styreleder av Fossumkolektivet
Leder av Tournaround
Styreleder Veien Tilbake AS
Petter Berggren
Ekspedisjonsleder
Ekspedisjonsleder
Håkon Fosshaug Holst
Prosjektleder
Folkerittet/Tyrifjorden Rundt 2015
Norge Øst – Vest 2014
Styrkeprøven 2013
Prosjektleder
Mimmi Amundsen
Prosjektleder Damegruppa
Prosjektleder Tidligere deltaker
Thor Olav Lystad
Prosjektmedarbeider
Bjørn Inge Berg
Presse- og nettansvarlig

Formålet med Veien Tilbake

Bidra til og integrere rusmisbrukere/kriminelle tilbake til samfunnet ved mental mestring hvor hovedsaklig idrett/fysisk aktivitet og friluftsliv blir brukt som mestringsarenaer.

Veien Tilbake er ett ideelt AS. Det kan ikke tas ut utbytte fra Veien Tilbake. Et eventuelt overskudd føres tilbake til selskapet og anvendes til å ivareta formålet med selskapet.

Kom i kontakt med oss