Dugnader – Arbeidstrening

hovedbilde_dugnad

Veien Tilbake har siden 2011 gått fra å delta med vaktmannskaper under Tour of Norway med innsatte fra blant annet Hassel Fengsel, til i dag å ha det totale vaktansvar for Tour of Norway, Tyrifjorden Rundt, Ringerike & Hadeland GP. Nytt av året er at vi også har det totale vaktansvaret for Styrkeprøven og Enebakk rundt. Til Birkebeinerrennet og rittet bistår Veien Tilbake med ca 120 vakter til hvert arrangement.

Vi har til nå hatt samarbeid med Hassel fengsel, Hoff fengsel, Bastøy fengsel, Berg fengsel, Trøgstad fengsel, Stifinneren ved Oslo fengsel, Bruvoll fengsel, Krogsrud fengsel, Valdres fengsel, Kongsvinger fengsel, Breidtvedt fengsel, Ravneberg og Ilseng fengsel.

De innsatte jobber her side om side med mennesker fra politiet, ulike sykkelklubber og andre arbeidere, på en arena hvor “alle er like”, noe som har stor betydning for de innsatte som får erfare at de kan utføre arbeid på lik linje som alle andre.

Kompetansebevis og kursing

For hvert arrangement den innsatte deltar på vil han/hun motta kompetansebevis som er utstedt og signert av arrangøren (Birken, Tour of Norway osv.) og Veien Tilbake.

Veien Tilbake har i samarbeid med Tour of Norway holdt kurs rundt i de aktuelle fengslene og sykkelklubbene. I tillegg har vi sammen med Statens Vegvesen startet med å utdanne innsatte til autoriserte trafikkbetjenter. Sykkelklubber fra nærområdet vil også bli invitert til å delta på kurset.

 

Vi som jobber med dette, ser den enorme verdien og mestringsfølelsen disse menneskene får når de blir gitt ansvar og en meningsfylt jobb.

For mer informasjon om disse arrangementene, gå inn på:
www.birkebeiner.no
www.tourofnorway.no

 Birken_logo

 

dugnad_01      dugnad_02      dugnad_03