Foredrag

hovedbilde_foredrag

Vi reiser rundt til bedrifter og foreninger og holder foredrag. Foredragene er sterke og vekker oppmerksomhet der de holdes. Håkon kan fortelle om sitt dobbeltliv som bedriftsleder, familiefar og rusmisbruker. Runar Johansen har 33 års erfaring som leder i næringslivet, og forteller om det å brenne seg ut, og veien tilbake. Tønnes Herman Thomstad har 27 års erfaring som styreleder i Fossumkollektivet, og lang erfaring fra forsvaret. Han leder i dag Turnaround as, og kan fortelle deg at det er aldri for seint å snu. Foredragene går på hvorfor det ble som det ble, og veien tilbake til livet. Dette er forebyggende arbeid innen rus og kriminalitets problematikken. Det er ingen selvfølge at livet går like greit for alle. Det er ingen selvfølge at ingen i din bedrift sliter med rus – eller gjør kanskje noen det? Det er ikke alltid at de som havner «utpå» kommer fra hjem med rus og vold. Det er mange faktorer som spiller inn. Mange feller og gå i.

La disse komme og fortelle sine historier, slik at de som hører på unngår å gjøre de samme valgene som disse en gang gjorde. Noen i bedriften din, deg selv, dine barn, noen i din familie osv.

Tønnes

TØNNES HERMAN THOMSTAD (67)

Faglig ansvarlig for mestringsdagene
27 år som styreleder av Fossumkolektivet
Leder av Tournaround
Styreleder Veien Tilbake AS
www.turnaround.no

Hakon Holst

HÅKON HOLST (42)

Folkerittet/Tyrifjorden Rundt 2015
Norge Øst – Vest 2014
Styrkeprøven 2013
Prosjektmedarbeider

Runar Johansen

RUNAR JOHANSEN (50)

Styremedlem Veien Tilbake AS
Lang erfaring fra næringslivet