I dag mestrer de dagen

1430391176831

Rusforebygging og antimobbing står sentralt under Mestringsdagen på Hvalsmoen i dag.

Statssekretær Hans J. Røsjorde fra Justis- og beredskapsdepartementet deltar det meste av dagen. Han vil åpne Mestringsdagen sammen med ordfører Kjenn B. Hansen.

På Mestringsdagen skalHaugsbygd-elever og asylsøkere på samme alder samarbeide. “Veien Tilbake” står bak opplegget, der innsatte og tidligere innsatte er sentrale. Blant dem finner vi holeværingen Torgeir Stenrud.

Rundt 150 8. – 10.- klassinger fra Haugsbygd skal delta, sammen med omtrent like mange asylsøkere i den samme aldersgruppen.

Innsatte og tidligere innsatte blir funksjonærer og samtalepartene på de 10 mestringsstasjonene ungdommene skal passere. Det dreier seg blant annet om bygging av en selvbærende bru, teltslaging, skyting med pil og bue og luftgevær,  og rappelering fra en heisekran.

Legg inn en kommentar