Mestringsdag

mestringsdag_skotselv

 Antimobbing – Rusforebygging – Sammen er vi sterke

Dette er en dag for ungdomsskoletrinnet, der dere får mulighet til å være med på spennende opplevelser og utfordringer.

Hensikten med mestringsdagene er å la barn og ungdom sette egne mål og utfordre disse. Samarbeid er ett viktig element. Skal man bygge daVinci’s bro klarer man ikke dette alene. Samspillet her mellom barn og voksne er også en viktig del av mestringsdagene.

Målet med arrangementene er å øke deltakernes selvtillit og evne til selvrealisering og gjennom det gjøre dem med i stand til å lykkes i livet.

For å nå disse målene vil vi:

  • gi dem noen enkle, men grunnleggende utviklingsverktøy som de kan jobbe videre med selv,
  • sette deltakerne i situasjoner som bringer dem utenfor komfort sonen. Vi vil hjelpe dem til  lykkes. Dette vil gi dem en følelse av mestring,
  • la dem løse praktiske oppgaver sammen slik at de forstår viktigheten og gleden av samarbeid.

Vi i Veien Tilbake jobber også med tidligere rusmisbrukere og innsatte ved åpne fengsler. Disse er med som funksjonærer under mestringsdagene.

Alle deltagere får diplom og t-skjorte. Det serveres også mat og drikke.

Vi planlegger tre mestringsdager i første halvdel av 2015, hvorav en tenkes gjennomført i Kristiansand området. I andre halvdel av 2015 planlegges det også tre mestringsdager.
Følg med på vår nettside for informasjon om neste mestringsdag.

I 2014 arrangerte vi to mestringsdager. Den ene i juli og den andre i oktober.

DAGEN ER GRATIS