Torgeir Stensrud’s bortgang

v02_F041A8C6012E318E18678420C8F26FD9

Det var med stor sorg vi i Veien Tilbake mottok meldingen om Torgeir Stensrud bortgang. Torgeir var prosjektleder og mentor i Veien Tilbake. Torgeir Stensrud ble 66 år gammel og gikk bort etter kort tids sykdom.

Torgeir viste gjennom oppstarten og arbeidet med Veien Tilbake et stort samfunnsengasjement, og han hadde en spesiell omtanke for mennesker som hadde falt utenfor.

Etter familien var det arbeidet med å hjelpe vanskeligstilte som lå Torgeirs hjerte nærmest, og det er mange liv som har fått en ny retning og mening etter møtet med Torgeir og Veien Tilbake.

Vi i Veien Tilbake vil ta med oss Torgeir sin ånd og glød, og hans omtanke for mennesker, i vårt arbeid videre for å hjelpe andre.

Torgeir Stensrud ble stedt til hvile fra Hole Kirke.

Legg inn en kommentar