Mestringsdag for 300 ungdommer

Facebook
Twitter

Rusforebygging og antimobbing står sentralt på Hvalsmoen 16. juni.

Det dreier seg om en mestringsdag for ungdom, der Haugsbygd-elever og asylsøkere samarbeider.

«Veien tilbake» står bak opplegget, der innsatte og tidligere innsatte, blant dem holeværingen Torgeir Stensrud, er sentrale.

– Torgeir er propellen i «Veien tilbake». Tidligere rusmisbrukere og innsatte ved åpne fengsler på Østlandet er med som funksjonærer under mestringsdagen, sier styrelederen i «Veien tilbake», Tønnes Herman Thomstad.

Forberedt på friheten

Prosjektet har utspring i «Way Back», der Stensrud har fått med innsatte på opplegg og prosjekter som gjør dem mer forberedt til å møte friheten når soningstiden er over.

– Trening og idrett er viktige faktorer som fører til sunne interesser, sier Stensrud.
Selv trente han av seg 100 kilo under soningen av Finance Credit-dommen. Formen var mildest talt elendig da han fikk fengselsdommen. Nå deltar han på knallharde fysiske arrangementer.

– Rusforebygging og antimobbing er viktige stikkord for mestringsdagen, sier Tønnes Herman Thomstad.

300 ungdommer

Rundt 150 8.–10.-klassinger fra Haugsbygd skal delta, sammen med omtrent like mange asylsøkere i den samme aldersgruppen.

Innsatte og tidligere innsatte blir funksjonærer og samtalepartnere på de 10 mestringsstasjonene ungdommene skal passere. Det dreier seg blant annet om bygging av en selvbærende bru, teltslaging, skyting med pil og bue og luftgevær, og rappellering fra en heisekran.

Godt samarbeid

– Vi gleder oss til mestringsdagen. Skolen har samarbeidet med transittmottaket på Hvalsmoen tidligere, gjennom faget «Innsats for andre», sier rektor Linn Skjønnhaug Forbord ved Haugsbygd ungdomsskole.

Mottaksleder Tove Brorson er ikke mindre entusiastisk.

– Dette er svært viktig for transittmottaket, i arbeidet for integrering i lokalsamfunnet.

Ordfører Kjell B. Hansen stiller på mestringsdagen. Det gjør trolig også en representant for Justisdepartementet. Det blir servering av pølser og frukt. Og deltakerne får diplom.

Nyheter fra veien tilbake

Lokallag

 • Drammen
 • Hønefoss
 • Tofte
 • Sandefjord
 • Oslo
 • Moss

Aktiviteter

 • Aktivitetskalender
 • Damegruppa
 • VT Yoga

Events

 • Kurs
 • Evnt

Om Veien Tilbake

 • Hvem er vi?
 • Hva har vi gjort?
 • Hva er Veien Tilbake?
 • Kontakt oss
 • Støtt Veien Tilbake