Takk for innsatsen under Tour of Norway 2016

Facebook
Twitter

Jeg vil rette en stor takk til dere for den utrolige flotte innsatsen dere gjorde under gjennomføringen av den 6. utgaven av Tour of Norway.

Flere av dere har vært med fra starten og har skaffet dere solid erfaring på dette arbeidet, noe som gjenspeiler den gode tilbakemeldingen vi får fra arrangøren, kommisjonærer, svv og politiet.

«Arrangøren fikk spesielt ros sikkerhetsopplegg av rittets øverste dommer (sjefskommisæren).
Det ble sagt at sikkerheten i rittet var i verdensklasse, og både stasjonære vakter og det mobile
vaktholdet ledet av politiet var som planlagt på samtlige etapper.
Dette er vi stolte av og ønsker å dele med dere som bidro til at vi lykkes på dette viktige området.»

-Sikkerhetssjef Bjørn Erik Tuv

 

Årets utgave var mitt 3. år med arbeid under Tour of Norway og har sett utviklingen på kvaliteten av det arbeidet som gjøres av dere fra fengslene. Jeg ser at deres erfaringer og engasjement rundt vårt samarbeid har stor betydning for hver enkelt innsatt, som igjen vises i den solide innsatsen som den enkelte gjør på dette arrangementet.

56 innsatte bidro i år til å betjene 167 vaktposter ute i løypene på 1. 4. og 5. etappe. Dere har ledet gutta og jentene til å bemanne de mest utsatte og utfordrende vaktpostene på hele rittet særdeles godt i år.

Tilbakemeldingene jeg fikk underveis på hver etappe fra sikkerhetsledelsen i rittet var at alle de postene dere bemannet var av topp karakter.

Vi har i år bevist at det grundige arbeidet vi gjør i forkant ved blant annet kursing av de innsatte, god planlegging av områdene (vaktpostene) i forkant og solid utførelse av oppdraget underveis er av stor betydning og at vi vil ha en sentral del av gjennomføringen av Tour of Norway i årene som kommer.

På vegne av Veien Tilbake og meg selv ser jeg frem til og fortsette vårt gode samarbeid rundt Tour of Norway i årene som kommer.

 

Håkon Fosshaug Holst
Prosjektleder
Veien Tilbake

Nyheter fra veien tilbake

Lokallag

 • Drammen
 • Hønefoss
 • Tofte
 • Sandefjord
 • Oslo
 • Moss

Aktiviteter

 • Aktivitetskalender
 • Damegruppa
 • VT Yoga

Events

 • Kurs
 • Evnt

Om Veien Tilbake

 • Hvem er vi?
 • Hva har vi gjort?
 • Hva er Veien Tilbake?
 • Kontakt oss
 • Støtt Veien Tilbake