Mestring på timeplanen

Facebook
Twitter

Veien Tilbake arrangerte tirsdag 14. juni i samarbeid med Haugsbygd ungdomsskole og Hvalsmoen transittmottak «Mestringsdag»

Målet med Mestringsdagen er å gi økt selvtillit og evne til selvrealisering, antimobbing og rusforebygging er noen hoved stikkordene for dagen.

Mestringsdagen ble åpnet av Statssekretær for innvandrings- og integreringsministeren, Hanne Caroline S. Iversen, sammen med Tove Brorson fra HERO samt rektor ved Haugsbygd Ungdomsskole

Statssekretær Hanne C. S. Iversen sier dette om Mestringsdagen:

-Mestringsdagen ble en flott opplevelse med mange inntrykk jeg tar med meg videre. Å se ungdommer samarbeide og ta hensyn til at samarbeid er vesentlig i oppgaveløsning gir gode tanker om fremtiden. Jeg tror mange kunne ha hatt godt av en slik dag innimellom. Ikke bare fysisk utfordrende og gøy, men god trening i å tenke seg om, vise omtanke og kjenne på at vi alle er forskjellige. Takk til arrangøren for muligheten til å delta, jeg kommer gjerne igjen!»

270 ungdommer

Rundt 220 elever fra Haugsbygd Ungdomsskole og 50 jevnaldrende asylsøkere fra Hvalsmoen deltok på Mestringsdagen.

Mottaksleder Tove Brorson  ved Hvalsmoen transittmottak hadde følgende å si om arrangementet Mestringsdag:

-Mestringsdagen ble en ny suksess. Det er fantastisk å se hvordan ungdommene fra Haugsbygd ungdomsskole samarbeider med våre beboere i de ulike øvelsene. Kommunikasjon og lagånd på tross av kultur, språk og etnisitet. Mestringsdagen er holdningsskapende på flere vis. Jeg er også imponert over at departementet nok en gang stilte opp. Statssekretær Hanne Iversen deltok under nesten hele arrangementet og hun var svært lyttende og interresert i driften. Det setter mottaket pris på. Samtidig må jeg få rose opplegget og samarbidet med både Haugsbygd ungdomsskole, Veien Tilbake og de lokale bidragsyterne.

Kommentaren som går igjen hos elevene er at det går overraskende bra, når de blir spurt hvordan samarbeidet med jevnaldrende asylsøkere går. For det er ikke alltid like lett å samarbeide når det til tider er en massiv språkbarriere, men med en dose god gestikulering og fingerspråk kommer man langt.

Og oppgavene de skulle samarbeide om var langt fra den lette sorten. Oppgavene bestod blant annet av å bygge en bru over en tenkt 1000 meter dyp kløft, fjerne et «radioaktivt» spann ved hjelp av tau uten å kunne nærme seg spannet, spenne opp et tau mellom to trær som det skulle balanseres over, skyting p blink med pil & bue samt rappellering fra opptil 50 meters høyde.

Styrelederen i «Veien Tilbake», Tønnes H. Thomstad gav i forkant av aktivitene et foredrag som skal gi de unge en forståelse av hvordan hjernen virker, og pekte på viktigheten av å velge deltakerrollen i livet.

 

Nyheter fra veien tilbake

Lokallag

 • Drammen
 • Hønefoss
 • Tofte
 • Sandefjord
 • Oslo
 • Moss

Aktiviteter

 • Aktivitetskalender
 • Damegruppa
 • VT Yoga

Events

 • Kurs
 • Evnt

Om Veien Tilbake

 • Hvem er vi?
 • Hva har vi gjort?
 • Hva er Veien Tilbake?
 • Kontakt oss
 • Støtt Veien Tilbake