Vil hjelpe folk tilbake

Facebook
Twitter

– Vi vil gjerne hjelpe tidligere rusavhengige og straffedømte tilbake til samfunnet, sier Kim Fossberg.

Han er arbeidsleder for Veien Tilbake i Østfold som har kontor i Værftsgata. Det er en ideell organisasjon som tilbyr tidligere rusmisbrukere og kriminelle hjelp for å få til en bedre integrering i samfunnet, – gjennom mental mestring. De legger vekt på idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som mestringsarenaer.
– De fleste veilederne våre har erfaringer med rus og kriminalitet, og hjelper til og bidrar ut ifra egne opplevelser. Her får du hjelp av likemenn, forklarer Fossberg.
Han er tidligere alkoholiker og var på kjøret i åtte år, og har også sonet tre år i fengsel etter flere voldsdommer:
– 24. juni 2012 tok jeg tak i livet mitt og dro til Phoenix Haga i Mysen og var der i to år. Det er et behandlingstilbud for unge rusavhengige.

Tente en gnist
Kims møte med Veien Tilbake kom da han sonet en dom på Bastøy fengsel. Der var Håkon Holst og holdt et foredrag som tente en gnist hos Kim. I dag er han samboer med Mina som er arbeidsleder for jentegruppa.
– Dette er en liten trygg arena, og vi har veldig fokus på fysiske aktiviteter. Nøkkelen ligger i å komme seg ut for å få tankene på plass, sier Mina Dalby.
Veien Tilbake ble etablert i 2010 og hovedkontoret ligger på Sollihøgda. De har avdelinger i Drammen, Oslo, Sandefjord, Hønefoss, Hurum og Moss som foreløpig skal dekke opp Østfold, men tanken er å starte opp i flere byer i Østfold.

Fossberg forteller at virksomheten i dag har seks-syv deltagere fra Østfold som er knyttet til avdelingen i Moss, og rundt 100 personer på landsbasis. De får tilskudd fra Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet i tillegg til flere private sponsorer.
– Gjennom vårt samarbeid med Kriminalomsorgen (12-13 fengsler), starter vi en prosess der innsatte får anledning til å bli kjent med oss. Slik får de en tilhørighet i et positivt nettverk når de løslates. Et aktivt nettverk som passer for alle. Veien Tilbake har alt fra hyggelige turer i naturen med bålkos, fiske og godt samhold, til de ekstreme treningsmål som Jotunheimen Rundt for dem som ønsker det, forklarer Fossberg.
Ferdig med kriminalitet
Arrangementene i regi av Veien Tilbake er rusfrie og deltagerne må underskrive en avtale hvor man erkjenner å være ferdig med kriminalitet og rus. Deltagerne er med så lenge de selv ønsker.
– Et krav for å være hos oss er å være rusfri og ha sonet ferdig eventuelle dommer. Vi går også inn i fengslene for samtaler og holder foredrag, og står klare til å ta imot folk når de kommer ut, hvis de ønsker det, sier Fossberg.
Kontor i Værftsgata
Veien Tilbake disponerer lokalet de har i Værftsgata gratis. De fikk tilgang til kontoret før jul i fjor og Fossberg og Dalby startet med å pusse opp. Virksomheten ble offisielt åpnet 3. februar.
– Vi er åpne for forslag på hva vi skal gjøre, men det må være en fysisk aktivitet. Det kan være ski, sykkel eller løping, – eller bare gå en tur. Vi samarbeider også med Fokus Trening og har spinning en gang i uken.
Vi vil gjerne hjelpe flere, og interesserte kan bare komme innom kontoret i Værftsgata 10, som er åpent tirsdag, onsdag og fredag, avslutter samboerparet.

Nyheter fra veien tilbake

Lokallag

 • Drammen
 • Hønefoss
 • Tofte
 • Sandefjord
 • Oslo
 • Moss

Aktiviteter

 • Aktivitetskalender
 • Damegruppa
 • VT Yoga

Events

 • Kurs
 • Evnt

Om Veien Tilbake

 • Hvem er vi?
 • Hva har vi gjort?
 • Hva er Veien Tilbake?
 • Kontakt oss
 • Støtt Veien Tilbake