Fagkonferanse og workshop rus & psykisk helse

Fagkonferanse og workshop rus & psykisk helse


Tid


Sted


Pris

Påmelding fra kr 2950,-

RIO og Veien Tilbake har gleden av å invitere ansatte på rusfeltet til en spennende og nyskapende fagkonferanse / workshop.

RIO er en landsdekkende brukerorganisasjon som bidrar med fag- og brukerkunnskap på rusfeltet. Veien Tilbake er en ideell organisasjon med fokus på fysisk aktivitet, nettverksbygging og oppfølging for å bidra til at mennesker får et meningsfullt og rusfritt liv.

Sammen inviterer vi kommunehelsetjenestene, private og offentlige behandlingsinstitusjoner, NAV, Friomsorgen, bruker- og interesseorganisasjoner, og andre interesserte til en to dagers fagkonferanse med workshop. Vi har en rekke foredragsholdere som vil presentere det de brenner for på sine fagfelt, og som vil belyse nye temaer i rusdebatten. Noen av temaene kan være kontroversielle for noen. Dette mener vi er viktig for å bringe mer bredde og nye ideer inn på rusfeltet.

Helseminister Bent Høie åpner konferansen. Deretter har vi plenumsforedrag med lederen for Ruseformutvalget, førstestatsadvokat Runar Torgersen og psykologspesialist Kari Lossius, før vi deler oss i arbeidsgrupper.

Vi har ni foredragsholdere som kjører parallellsesjoner der hver deltager kan velge to foredrag de kan delta på. (Se program her: Brosjyre.pdf ). Dagen avsluttes med en paneldebatt med flere av foredragsholderne. Paneldebatten ledes av Kenneth Arctander Johansen fra RIO. Vi ønsker å motivere til videre samarbeid mellom deltagerne på konferansen for å skape et best mulig tilbud til brukerne.

Vi har laget en konferanse som er utfordrende, lærerik, aktiv og annerledes. På dag 2 starter innleder professor emeritus Sverre Nesvåg, så kjører vi workshop der vi i grupper diskuterer hvordan vi sammen kan skape et bedre rusfelt, der vi tar med oss inspirasjon fra foredragene og kommer med egne innspill. Hver gruppe presenterer det de har kommet fram til på slutten av dagen.

Vertskap for konferansen er

 


Kenneth Arctander Johansen
Daglig leder, RIO

Mimmi Amundsen 
Prosjektleder i Damegruppa, Veien TilbakeBrosjyre og program for konferansen kan du laste ned her: Brosjyre.pdf


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.