Dette feltet er valgfritt

Du trenger ikke skrive inn epost eller mobilnummer, men hvis du vil ha en tilbakemelding fra Veien Tilbake på din melding, må minst et av feltene fylles ut.

Dette feltet er valgfritt

Dette feltet er valgfritt

Har du en kommentar?

 

Om du har en kommentar eller tilbakemelding til Veien Tilbake sitt arbeid er du hjertelig velkommen til å fylle ut skjemaet. 

Skjemaet kan sendes inn anonymt, men hvis du ønsker en tilbakemelding fra Veien Tilbake må minst et kontaktfelt fylles ut.

Alle tilbakemeldinger følges opp i forhold til våre retningslinjer.